Historik

En vision om en mötesplats för människor, en nyfikenhet på bygdens historia och tankar om en unik teaterscen.


Ja, det var så det började.


Projektledare Heléne Lindquist drog igång projektet Bruksspelet i Klippan 2012 men historien har sitt ursprung långt tidigare. 1573 startade Klippans pappersbruk, eller Bruket som det kallas i folkmun, sin verksamhet och detta har på många sätt präglat samhället och byborna. Många har en anknytning till Bruket och det har satt bruksorten Klippan på kartan både i Sverige och ute i världen. "Vi tror att vår bakgrund som uppvuxna i ett Brukssamhälle har påverkat vårt behov av att uttrycka oss. Vi vet att vi har en unik historia att berätta. " menar Heléne Lindquist.


Kontakter med olika intressenter togs, en projektgrupp bildades, finansieringen löstes och inte minst blev det klartecken från ägarna på Bruket att under projekttiden upplåta plats inne på bruksområdet där det ju fortfarande idag bedrivs verksamhet. Nu började en spännande botanisering i Brukets historia av Ewa Ohlsson Westin som engagerats som manusförfattare och regissör. Man började marknadsföra projektet och bjöd in ideella krafter att deltaga. Tretton projektgrupper bildades och för flera av grupperna började arbetet omgående. P-O Nilsson, kompositör och musiker från Helsingborg, anlitades att komponera musiken och hela hösten pågick förberedande scenträning för tre olika grupper, barn, ungdomar och vuxna under ledning av Heléne Lindquist. Castingen för de fem professionella skådespelare som skulle medverka i föreställningen gjordes i januari. Under våren 2013 intensifierades arbetet och den 4 juli var det så äntligen dags för premiär!!


Tio föreställningar under tre veckor var planerade. Elva fullsatta föreställningar blev resultatet! Ja, jisses vilken succé!!


Bruksspelet skrev in sig i historien på Klippans Bruk och Skåne fick ett återkommande kulturarrangemang att glädjas åt, för nu är det snart 2020 och då tar det åttonde Bruksspelet form.....