Idén tar form

Det var i början av april 2011, som de första idéerna om att skapa en utomhusscen på pappersbruket i Klippan tog form. Med anor från 1573 är Klippans Bruk Sveriges äldsta papperbruk och att sätta upp föreställningar i denna unika kulturhistoriska miljö vore något alldeles extra, men var det möjligt? Klippans Bruk producerar papper så det var ju till ett aktivt fabriksområde vi ville bjuda in en publik. Hela idéen kändes lite osannolik men samtidigt så rätt. Vi satte våra idéer på pränt och knackade på dörren till Klippans Bruk. Det blev ett positivt möte som avslutades med ett löfte om att få tillträde till bruket i syfte att spela musikteater där.

 

Positivt besked

Någon vecka senare knackade vi på dörren till Klippans Kommun för
att fråga om de ville vara med i projektet och de var inte sena med att
tacka ja. Mötet mynnade ut i en ansökan om stöd från Leader (som är en metod för att utveckla landsbygden). Året därpå fick vi godkänt stöd med följande motivering:
” ett innovativt projekt som lutar sig mot målsättningen natur-och kulturturism som tillväxtmotor. Projektet tar tillvara unik bruksmiljö i ambitionen att samordna unika möten mellan kultur-industri-turism-näringsliv. Projektet faller väl in i prioriterade mål Natur- och kulturturism. ”
Med ett godkänt Leaderprojekt i ryggen anlitade vi sedan kompositör,
dramatiker, regissör, koreograf, scenograf, kostymör och det var detta
kreativa team som skulle komma att forma Bruksspelet.


Sommaren 2013 hade vi premiär och succén var ett faktum! Vi sålde
slut på biljetterna på nolltid och fick sätta in extra föreställning. Med
64 personer på scen varav en del var professionella, och ett femtiotal
funktionärer, stod vi ödmjuka och samtidigt väldigt stolta på den gamla lastbryggan på bruket, som nu var vår scen. Det blev en superfin föreställning om hur det gick till när Sveriges första pappersmaskin, PM1, byggdes i Klippan.

 

Tillsammans

Vår ambition är att fortsätta skapa musikaler som handlar om vår bygd och vi vill stärka varumärket Klippan och sprida en känsla av stolthet över vad vi gör här. Vi är unika med vårt Bruksspel då vi spelar mitt i en aktiv fabriksmiljö. Lägg därtill att vi med vår 30 m breda scen har en av Sveriges mest spektakulära utomhusscener.
Förutom biljettsförsäljningen har vi haft stöd av Leader, Klippans kommun och näringsliv. Vi kan inte nog tacka er alla! Det är en fröjd att göra saker tillsammans, det sprider en go´ känsla av samhörighet.


Vi har utökat antalet föreställningar efterhand då intresset varit stort, och de senaste åren har vi legat på 17 föreställningar fördelat över fyra veckor i juli månad. Varje år sysselsätter Bruksspelet cirka 100 personer som aktivt deltar som ensemble eller funktionär. 40 - 50 personer medverkar i musikalen och de lägger i snitt 300 timmar/person. Utan dessa fantastiska insatser hade vi inte haft något Bruksspelet. Så prata om att vi verkligen skapar något tillsammans!